VoZP se v posledních letech zaměřila na edukaci klientů pojišťovny v oblasti prevence a péče o své zdraví a zároveň na podporu preventivních programů, ve kterých vidíme veliký význam pro zdraví jednotlivce i celé společnosti. Jsme rádi, že na této cestě jsme navázali spolupráci s řadou organizací, které tuto problematiku vnímají podobně a můžeme tak sdílet zkušenosti i edukační materiály nebo navázat užší spolupráci při zkvalitňování nabízených služeb pro vás, naše klienty.

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci!

Masarykova univerzita v Brně – Muni Healthy Minds

VoZP navázala spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně s Ústavem psychologie a psychosomatiky.  Odbornici z Ústavu psychologie a psychosomatiky v čele s doc. PhDr. Miroslavem Světlákem, Ph.D. vyvinuli 8týdenní kurz všímavosti Muni Healthy Minds, který je díky vzájemné smluvní dohodě z roku 2023 k dispozici pro pojištěnce VoZP. Ze strany pojištenců není vyžadována žádná úhrada za absolvování kurzu, tu zajistí přímo VoZP.

Program je preventivního charakteru a je koncipován formou týdenních okruhů témat a úkolů, které doplňují audio a video nahrávky s rozšiřujícími informacemi a popisy cvičení a pravidelné notifikace. V rámci tohoto programu si účastnici osvojují techniky mindfulness (všímavosti) a úči se je zařazovat mezi své každodenní návyky. Díky praktikování mindfulness je možné podpořit svou duševní rovnováhu, redukovat prožívaný stres a prožívat více osobní spokojenosti. Zároveň pravidelné praktikování mindfulness zvyšuje míru soucitu, jak k sobě, tak k druhým.

Pokud se chcete dozvědět více o projektu, navštivte web VoZP - Zdravá duše | Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201 (vozp.cz), kde se můžete do programu rovnou přihlásit.

Fakultní nemocnice Olomouc - Ambulance aktivního zdraví

Fakultní nemocnice Olomouc je jeden z významných propagátorů důležitosti prevence a zdravého životního stylu. Za tímto účelem nemocnice založila projekt Ambulance aktivního zdraví - Ambulance aktivního zdraví | FNOL, jehož prostřednictvím zveřejňuje zajímavé rozhovory s odborníky na různá témata z oblasti prevence a péče o zdraví. Součástí webu jsou i další užitečné informace a řada projektů, které podporují zájemce ve snahách zlepšit svůj zdravotní stav.

Jsme velice vděční organizátorům tohoto projektu, kteří s námi sdílí své edukační materiály, rozhovory a videa a umožňují nám prezentovat je na těchto stránkách.

MUDr. Peter Ivančák, Ph.D.

Velikým přínosem pro náš tým je MUDr. Peter Ivančák, Ph.D., který poskytuje projektu odbornou oporu. Důraz, který klade na osvětu a edukaci široké veřejnosti i pacientů ve své ordinaci pomáhá zlepšovat povědomí veřejnosti o významu prevence a péče o vlastní zdraví.

Webové stránky ordinace MUDr. Ivančáka, Ph.D. - | Ivancak Medicine (ivancak-medicine.cz)

Emílkova zubařská školka

Jedinečný projekt v podobě zubařské školky v Olomouci, ve které se děti i jejich rodiče učí správným návykům v péči o dětský chrup, a to v přátelském a zábavném prostředí. V Emílkově zubařské školce je kladen důraz na duševní pohodu a klid při návštěvě zubaře, učí děti nebát se vyšetření u zubního lékaře a v neposlední řadě správným návykům v každodenní péči o dutinu ústní.

Jsme velice vděční, že poznatky této školky jsme mohli využít při tvorbě článků z části věnované Zdravým zubům, včetně edukačních videí.

Pro více informací o školce navštivte její webové stránky - EMÍLKOVA ZUBAŘSKÁ ŠKOLKA - Vaše děti se zubaře bát nemusí (zubarskaskolka.cz)

Emílkova zubařská školka je projekt Stomatologické ordinace v Olomouci ART MEDICA s. r. o. O její činnosti se můžete dozvědět více na ART-MEDICA s. r. o. - Stomatologická ordinace v Olomouci.

Mindwell

V roce 2023 jsme v rámci programu Zdravá duše zahájili projekt podpory dostupnosti psychoterapeutických služeb s významným poskytovatelem zdravotních služeb, Akeso holding, a.s., jehož součástí je i projekt Mindwell.

Mindwell je digitální terapeutická platforma, který vychází z ověřených principů kognitivně-behaviorální terapie. Programy Mindwell připravil renomovaný psychiatr a psychoterapeut prof. MUDr. Ján Praško, CSc. spolu s PhDr. Marii Ociskovou a jejich týmem.

Mindwell v tuto chvíli nabízí tři programy, které pomáhají řešit potíže s nejčastěji se vyskytujícími problémy v oblasti duševního zdraví. Je možné zde absolvovat program zaměřený na deprese, úzkosti a stres.

VoZP pro své klienty nabízí možnost zúčastnit se programu pro úzkostné stavy a deprese. Pokud máte zájem o program Mindwell, vyplňte formulář pro vstup do programu Zdravé duše na webu VoZP - Zdravá duše | Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201 (vozp.cz). V případě splnění podmínek obdržíte od VoZP promokód k vybranému programu, který nahrazuje platbu.

Pro více informací o projektu Mindwell navštivte jeho webové stránky - Mindwell