Zdravý pojištěnec

Speciální program pro pojištěnce VoZP

Zapojte se, splňte podmínky a čerpejte benefit ve výši 1000 Kč ročně

Podmínky programu

 1. Program je určen pro osoby starší 18 let pojištěné u VoZP.

 2. Registrovat se do programu Zdravý pojištěnec prostřednictvím formuláře.

 3. Docházet na pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře a gynekologa (ženy) a absolvovat doporučená screeningová vyšetření.

To je vše. Informace o tom, která screeningová vyšetření byste měli vzhledem ke svému věku a pohlaví absolvovat, najdete v naší Kalkulačce zdraví (k čerpání příspěvku není nutná vykázaná preventivní prohlídka u stomatologa ani screening plic).

Které zdravotní výkony máte od zdravotnických zařízení u naší pojišťovny vykázány, si můžete kdykoli zobrazit na Klientském portálu VoZP (v sekci Přehledy – Osobní účet/výpis péče) nebo v mobilní aplikaci Zdraví na klik (Osobní účet).

Program má předem stanovený rozpočet na kalendářní rok. V případě naplnění kapacity může být registrace do programu pro nové zájemce pozastavena. Pozastavení registrace nebude mít vliv na již registrované klienty.

Co bude následovat?

V okamžiku, kdy zjistíme, že jste požadovaná vyšetření absolvovali*, vám přiznáme nárok na speciální benefit, který budete moci čerpat nad rámec běžných pravidel pro čerpání příspěvků VoZP. Informaci o tom, že vám byl nárok na příspěvek přiznán, od nás obdržíte e-mailem, pod kterým jste se do programu zaregistrovali. Součástí e-mailu bude voucher, jehož platnost je 365 dní ode dne vystavení. Příspěvek je možné čerpat po dobu platnosti tohoto voucheru pouze jednou.

Opakované zařazení do programu

Po splnění podmínek programu a obdržení voucheru bude vaše účast v programu přerušena na 365 dní. Po uplynutí této doby budete opět automaticky zařazeni do programu a při splnění podmínek obdržíte informační e-mail s novým voucherem. Tento postup bude uplatněn i v následujících letech, a to až do případného ukončení programu nebo do zrušení registrace

Na co je možné příspěvek uplatnit?

Příspěvek z programu Zdravý pojištěnec můžete využít na následující zboží nebo služby podle vlastního výběru:

 • optika (dioptrické brýle, čočky, příslušenství – čisticí potřeby, roztoky ad., vyšetření očí hrazené pojištěncem),

 • laserové operace očí a další operační výkony na očích hrazené pojištěncem (nikoli však čistě estetické výkony, jako je plastická operace očních víček),

 • péče o zuby (stomatologické a ortodontické výkony a materiál hrazený pojištěncem, dentální hygiena, zubní a mezizubní kartáčky, sonické kartáčky, dentální sprcha, dentální nitě, zubní pasty, ústní vody apod.),

 • vitamíny a doplňky stravy zakoupené v lékárně,

 • volně prodejné léky (nikoli však doplatky na léky),

 • hormonální antikoncepce (mohou uplatnit pouze ženy),

 • zdravotnické pomůcky zakoupené v prodejně zdravotnických potřeb nebo v lékárně,

 • pohybové aktivity vč. plavání,

 • regenerace, rehabilitace, lázně (masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem).

 • roční předplatné aplikace VOS.health, Calmio nebo Plus Care

Příspěvek je možné čerpat na více položek z nabídky do maximální souhrnné výše 1000 Kč, více dokladů o úhradě je však možné uplatnit pouze jednorázově v rámci jedné žádosti.

Jak o příspěvek požádáte

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu (kopie dokladů) o úhradě zvoleného zboží nebo služeb, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF). Přikládat voucher není potřeba, jeho platnost ověříme přímo v informačním systému.

Pokud podáváte žádost osobně nebo poštou, stáhněte si formulář, ke kterému přiložíte originál dokladu (případně více dokladů) o uhrazení zvoleného zboží nebo služby.

Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhraděnejpozději však:

 • do 31. 12. 2024 u žádostí podaných elektronickou cestou, tj. prostřednictvím Klientského portálu či mobilní aplikace Zdraví na klik, případně prostřednictvím datové schránky.

 • do 30. 11. 2024 u žádostí podaných osobně na kontaktním místě VoZP nebo podaných na papírovém formuláři a zaslaných poštou či vhozených do schránky/sběrného boxu na kontaktním místě.

V případě více dokladů se lhůta počítá od data na tom posledním (avšak nelze z účetních důvodů akceptovat žádný doklad o úhradě z předchozího kalendářního roku).

Pokud je k žádosti přiložen doklad (doklady) o úhradě s nižší částkou než 1000 Kč, je poskytnut příspěvek pouze ve výši této nižší částky (rozdíl nelze ani později doplatit proti jinému dokladu).

Příspěvek z programu Zdravý pojištěnec se poskytuje oprávněným příjemcům nad rámec tří příspěvků v roce z ostatních preventivních programů. I pro tento příspěvek platí Všeobecné podmínky (tzn. je možné jej přiznat pouze pojištěncům, kteří mají vůči VoZP splněny všechny závazky, nemají dluh na pojistném nebo na penále, nejsou přehlášeni k jiné zdravotní pojišťovně a splňují i všechny ostatní podmínky).    

Upozornění

* Speciální benefit bude přiznán až v okamžiku, kdy bude provedená preventivní prohlídka nebo screeningové vyšetření vykázáno ošetřujícím lékařem pojišťovně. Mezi faktickým absolvováním prohlídky a jejím vykázáním je obvykle minimálně měsíční prodleva, se kterou je nutné počítat.

Benefit je určen pro pojištěnce VoZP, kteří preventivní vyšetření absolvovali v čase, kdy již byli pojištěnci VoZP. Při změně zdravotní pojišťovny akceptujeme doložení provedeného vyšetření před příchodem k VoZP pouze v případě kolonoskopie. Provedení kolonoskopie lze doložit výpisem vykázané zdravotní péče od jiné zdravotní pojišťovny nebo předložením lékařské zprávy z vyšetření. Pro více informací nás kontaktujte na zdravisvozp@vozp.cz.

Pokud máte zájem, vyplňte prosím

Formulář pro registraci do programu "Zdravý pojištěnec"

Osobní údaje – jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail jsou zpracovávány VoZP ČR na základě oprávněného zájmu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pole označená * jsou povinná, bez jejich řádného vyplnění nebude možné formulář odeslat.

Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů najdete zde: GDPR | Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201 (vozp.cz).

Máte zájem příspěvek čerpat na něco jiného? Napište nám. Kontakty zde.