Zdravé střevo

V této části se zaměříme na péči o trávicí soustavu se zřetelem na funkci střev. Důvodem je fakt, že střevo plní významnou roli při obranyschopnosti našeho organismu a zásadně ovlivňuje fungování těla jako celku. Dalším důvodem je skutečnost, že kolorektální karcinom, tedy nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku, patří mezi nejčastější onkologické diagnózy ve vyspělých státech, Českou republiku nevyjímaje. V České republice je kolorektální karcinom každoročně diagnostikován u zhruba 7 700 osob, každý rok s touto diagnózou umírá téměř 3 400 pacientů.

Přitom je v České republice nastaven funkční systém preventivní screeningové péče, který umožňuje zachycení nemoci v rané fázi nebo ve fázi, kdy karcinom prozatím nevznikl, ale potenciální riziko vzniku je vysoké. Díky tomu lze včas zahájit léčbu. Včasná léčba přitom zvyšuje pravděpodobnost uzdravení a je méně invazivní a zatěžující pro lidský organismus. Bohužel, díky nízkému zájmu o tento screeningový program ze strany cílové skupiny je každoročně karcinom kolorekta odhalen u více než 3 000 lidí až v pokročilém stádiu, kdy již vyhlídky na uzdravení nejsou tak příznivé a léčba výrazně ovlivňuje kvalitu života nemocného i jeho rodiny. Podrobněji o screeningovém programu informujeme zde.