Destigmatizace je veliké téma právě probíhající reformy péče o duševní zdraví v České republice. Cílem destigmatizace je odstraňovat stigma duševního onemocnění, odstranit diskriminaci osob trpících duševním onemocněním i jejich blízkých, ale i celkové zlepšení přístupu společnosti k péči o duševní zdraví.

O duševním zdraví se ve společnosti stále málo mluví, cílem této iniciativy je tedy i to, přenést téma duševního zdraví do povědomí široké veřejnosti. Osoby, které nemají osobní zkušenost s duševním onemocněním u sebe nebo osoby blízké, podléhají často předsudkům, zjednodušením a mýtům, které duševní nemoci provázejí. To často zhoršuje kvalitu života duševně nemocných více než nemoc samotná.

V neposlední řadě stigmatizace duševních nemocí může vést i k tomu, že nemocný otálí s vyhledáním odborné pomoci a tím snižuje naději na zotavení nebo je oddaluje.

Kde hledat více informací?

narovinu.net – Iniciativa Na rovinu

Webové stránky iniciativy Na rovinu, kterou zaštiťuje Národní ústav pro duševní zdraví. Dohledáte zde informace o aktivitách iniciativy, destigmatizaci, faktech a mýtech o duševním zdraví a mnoho dalšího.

Úvod (cmhcd.cz) – Stopstigma

Cílem těchto webových stránek je informovat o duševních nemocech, bojovat proti stigmatizaci a měnit postoje společnosti k osobám s duševním onemocněním.

Otestuj se — Opatruj.se

Na těchto stránkách kromě mnoha informací o duševním zdraví a prevenci dohledáte standardizované testy z oblasti duševního zdraví. Tyto testy mají orientační charakter.

Další články v kapitole Zdravá duše