Kolorektální screening je jeden ze tří screeningových programů zavedených v České republice. Od roku 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní občanů splňujících kritéria pro screeningové vyšetření. Tito občané jsou na vyšetření zváni svými zdravotními pojišťovnami.

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem včasného odhalení léčitelného nádorového onemocnění v raném stádiu, kdy kontrolované osoby nemají žádné viditelné potíže a příznaky. Cílem screeningu je tedy odhalit případné nádorové onemocnění v čase, kdy je pravděpodobnost úspěšné léčby vysoká, léčba je méně invazivní a pro organismus méně zatěžující. Zároveň je taková léčba i méně nákladná.

Na kolorektální screening jsou zvány osoby starší 50 let. Tyto osoby si mohou zvolit mezi screeningovou kolonoskopií prováděnou jednou za 10 let nebo testem na okultní krvácení do stolice, který je doporučeno provádět v intervalu mezi 50. a 54. rokem života každoročně, od 55 let výše pak jednou za 2 roky.

Podrobnější informace o tomto screeningu můžete dohledat na oficiálních webových stránkách Kolorektum.cz - Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

Test na okultní krvácení do stolice (TOKS)

Vyšetření předepisuje registrující praktický lékař nebo gynekolog v rámci pravidelné preventivní prohlídky. Test je zcela bezbolestný a velice jednoduchý. Jde o laboratorní vyšetření vzorku stolice. Odběr si zájemce provádí sám v pohodlí domova. Samotný pozitivní nález nemusí znamenat přítomnost rakoviny v těle, v případě pozitivního nálezu je vhodné absolvovat další vyšetření, a to screeningovou kolonoskopii.

Kolonoskopie

Screeningová kolonoskopie je prováděna pouze v několika specializovaných centrech, které musí plnit přísné standardy a jsou pravidelně kontrolovány. Vyšetření trvá okolo 20 minut a po vyšetření následuje ještě minimálně 30 minut odpočinku. Po zbytek dne by měl být pacient v klidovém režimu a stravovat se dietně.

Kolonoskop je ohebná hadice s kamerou a zdrojem světla o průměru dětského malíčku, měří přibližně 1 metr. Konec kolonoskopu se opatrně zavádí přes konečník do tlustého střeva. Při výkonu je pacientovi podávána analgosedace (kombinace analgetik a sedativ), která zmírňuje bolestivé pocity při vyšetření. Kolonoskop umožňuje lékaři sledovat reálný stav tlustého střeva a odhalit i taková onemocnění, která by jiný typ vyšetření odhalit neuměl (např. RTG, CT). Přístroj navíc umožňuje odebrat v případě potřeby vzorky k dalšímu laboratornímu vyšetření nebo odstranit nežádoucí polypy (výrůstky na povrchu tlustého střeva, některé mají potenciál vyvinout se v onkologické onemocnění) a vyhnout se tak rozsáhlejšímu chirurgickému zákroku. Odebrání vzorků ani odstranění polypů obvykle není vnímáno bolestivě.

Podrobnější informace o zákroku se dozvíte od provádějícího lékaře.

Screeningová centra

Seznam screeningových center, která jsou oprávněna provádět screeningovou kolonoskopii naleznete zde.

Další články v kategorii Zdravé střevo