Osobní rozvoj je práce na sobě, sebepoznání a snaha o zdokonalování sebe sama. Můžeme se rozvíjet v jakékoli dovednosti, kterou považujeme za důležitou. Je to čas, který věnujeme sami sobě, svému sebepoznání. Pokud si dokážeme ujasnit, kdo jsme, jaké jsou naše hodnoty a jaký život bychom chtěli žit, můžeme na tomto cíli začít pracovat a naplňovat ho.

Pro začátek můžete začít tím, že si ujasníte, jak si stojíte v 5 základních životních oblastech – vztahy, zdraví, práce, finance a zájmy. Tyto oblasti si můžete dále rozepsat na další kategorie.

Vztahy - v rodině, v partnerství, v práci, s přáteli aj.

Zdraví – životní styl, zlozvyky, cvičení, nemoce, prevence, duševní zdraví aj.

Práce – pracovní růst, radost z práce, pocit naplnění, vztahy na pracovišti aj.

Finance – poměr příjmů a výdajů, finanční kázeň, spoření na budoucnost, úvěry aj.

Zájmy – koníčky, které provozuji, koníčky, které bych chtěl provozovat, co bych chtěl/a vyzkoušet aj.

Udělejte si čas a nad výše uvedenými tématy se v klidu zamyslete. Určete si, kde se v jednotlivých kategoriích nacházíte, popřípadě si poznamenejte cokoli, co Vás k tématu napadne. Zjistěte, co Vám nevyhovuje a zamyslete se, jak byste mohli situaci změnit. Pokud své myšlenky dáte na papír, můžete získat novou perspektivu, díky které si ujasníte, co je pro Vás důležité, kde máte rezervy, na čem byste měli nebo chtěli zapracovat. Pokud si toto ujasníte, můžete začít pracovat na svých cílech.

Zajímavé aplikace se zaměřením na péči o duševní zdraví, osobní rozvoj a psychohygienu

 

V tomto textu se Vám pokusíme představit mobilní aplikace, které se zabývají duševním zdravím a lze je využít pro redukci stresu, podporu všímavosti nebo osobní rozvoj. Většinou se jedná o aplikace placené, které mají i režim zdarma, který však obsahuje pouze omezené možnosti.

Zaměřili jsme se primárně na aplikace dostupné v Českém jazyce.

Upozorňujeme, že pokud jsou v textu uvedeny ceny aplikací, jsou to ceny platné v únoru 2023.

Aplikace v Českém jazyce

Calmio

Calmio je první česká meditační aplikace podložená vědou | Calmio

Calmio je první česká meditační aplikace. Tvůrci se nechali inspirovat ve světě známými a užívanými aplikacemi jako je Calm a Headspace, ale zaměření přizpůsobili potřebám českých zákazníků. Program je zaměřen na zlepšení sebevědomí, vyrovnání se s úzkostí, stresem nebo nespavostí. Pomocí meditace lze na všech těchto potížích úspěšně pracovat.

Na aplikaci se podíleli odborníci z řad psychologie i buddhismu. Meditace jsou momentálně namluveny třemi různými hlasy, a tak si uživatel může vybrat takový, který mu bude nejvíce vyhovovat.

Calmio je možné vyzkoušet zdarma v omezeném rozsahu. Plná verze aplikace je zpoplatněna, momentálně je možné zakoupit si roční předplatné za 1 117 Kč nebo jednorázové předplatné na neomezenou dobu za 8 990 Kč.

Calmio je k dispozici pro operační systém iOS i Android.

VOS.health

VOS: Pečuj o své duševní zdraví - Domovská stránka

Další aplikace z rukou českých vývojářů, jejímž základem je digitální deník. Na počátku je možné v aplikaci vybrat oblast, na kterou se chcete v následujícím roce zaměřit, např. lepší kondice, spánek, zdravější jídelníček nebo snížení stresu a úzkosti. Na základě tohoto výběru dostává uživatel každodenně typy na aktivity, které mají podporovat dosažení vybraného cíle.

V aplikaci je možné shromažďovat informace o spánku, pohybu nebo počasí na jejichž základě VOS vyhodnotí, co ovlivňuje uživatelovu náladu a jak s tím dále pracovat.

V aplikaci je také k dispozici několik nástrojů pro zlepšení nálady, např. meditační a dechová cvičení, ale také možnost spojit se přímo v aplikaci s psychology nebo terapeuty.

VOS.health je dostupná v omezeném rozsahu zdarma nebo v placené plné verzi. Předplatné je možné zakoupit na týden, měsíc, čtvrtletí, půl rok nebo rok, přičemž roční členství stojí 959 Kč

Aplikace VOS.health je dostupná pro operační systém iOS i Android.

Nepanikař

Aplikace Nepanikař poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Obsahuje tyto moduly -  deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc. V každém tématu je možné najít rady a tipy, jak se s daným problémem vypořádat. V kontaktech jsou telefonní čísla s možností přímého telefonování na záchrannou službu, tísňové volání, linku bezpečí a krizová centra po celé ČR. Zároveň je zde možné dohledat odkazy na internetové stránky institucí a jejich chaty pro ty případy, kdy uživatel upřednostňuje tento typ komunikace.

K aplikaci patří i webové stránky - Nepanikař - První pomoc při psychických potížích (nepanikar.eu) - kde je možné mimo jiné využít každodenní on-line poradnu, rovněž zdarma. Ta je v provozu v odpoledních hodinách. Na těchto stránkách je možné objednat se i na on-line terapii, ta je však zpoplatněna.

Aplikace je k dispozici pro operační systém iOS i Android.

Kogito

Welcome! (kogito.cz)

Tato aplikace vznikla spoluprací Národního ústavu pro duševní zdraví v Klecanech s organizací Úsměv mámy a je určena pro těhotné ženy a maminky po porodu a pomáhá těmto ženám při příznacích deprese či úzkosti.

V aplikaci je možné zvolit si zaměření buď na úzkosti nebo deprese. Následně prochází uživatelka pěti postupně se otevírajícími etapami založenými na metodách kognitivně-behaviorální terapie. Dále jsou zde představeny relaxační techniky a příběhy ostatních uživatelek.

Aplikace je zdarma a je k dispozici pro operační systém iOS i Android.

Upozorňujeme, že u této aplikace je momentálně měřena její efektivita a přínos, z toho důvodu je při přihlášení do ní pouze 50% šance, že bude zpřístupněna okamžitě. V opačném případě bude vstup do aplikace umožněn až měsíc po přihlášení.

První psychická pomoc

Představujeme vám naši aplikaci První Psychická Pomoc | Blog zaměstnanců CZ.NIC

Tato aplikace vznikla v rámci Laboratoří CZ.NIC na základě podnětu Českomoravské psychologické společnosti. Upozorňujeme, že je primárně určena pro příslušníky integrovaného záchranného systému a pracovníky v neziskovém sektoru.

Je zde popsán postup při stabilizaci člověka v náročné životní situaci. Součástí aplikace jsou i kontakty na krizová centra a centra pomoci.

Aplikace je dostupná pro operační systém iOS a Android.

Digital Detox: Klid na práci

Digital Detox: Klid na práci – Aplikace na Google Play

Tato aplikace je určena pro osoby, které jsou odhodlané zapracovat na své závislosti na mobilním telefonu a sociálních sítích. V aplikaci je možné zahájit proces digitálního detoxu, který má 4 úrovně obtížnosti. Jako motivační prvek je zde sázka ve formě finančního vkladu, která propadá v případě, že uživatel detox nedokončí.

V aplikaci se nastavují různě dlouhé časové úseky, během kterých je používání telefonu omezeno pouze na příjem telefonních hovorů. Pro urgentní a krizové situace umožňuje aplikace detox přerušit a to bez propadnutí sázky. V aplikaci zároveň najdete i tipy, jak čas detoxu trávit, jsou zde zaznamenávány osobní úspěchy a žebříček nejúspěšnějších uživatelů.

Aplikace je dostupná pouze pro operační systém Android.

Aplikace v Anglickém jazyce

Freedom

Freedom - Block Websites, Apps, and the Internet

Alternativou k výše zmíněné aplikaci Digital Detox může být aplikace Freedom. Jejím cílem je umožnit soustředěnou práci uživatele. V aplikaci je možné vybrat si webové stránky a aplikace, které budou po určenou dobu blokované. Je možné nastavit si i časový režim, kdy se ve vybraném čase aplikace spustí. Tato funkce napomáhá k vybudování nových návyků. K aplikaci lze připojit více zařízení nehledě na operační systém.

Aplikace je v omezeném rozsahu dostupná zdarma, roční předplatné plné verze je $ 39,99.

Další články v kapitole Zdravá duše