Karcinom prostaty patří mezi 3 nejčastější karcinomy u mužů. Rakovina prostaty postihuje velké množství mužů, a to již od aktivního věku. V České republice je ročně diagnostikováno až 8 000 karcinomů prostaty. Počet odhalených karcinomů prostaty v posledních letech roste, klesá však počet osob, které na tuto diagnózu umírají. Důvodem pro zvyšující se počty nově diagnostikovaných karcinomů prostaty je skutečnost, že se zlepšuje systém prevence a tím dochází k odhalení tohoto karcinomu v ranném stádiu a v okamžiku, kdy nemocný nepociťuje žádné příznaky.

Jak probíhá vyšetření?

Základními vyšetřeními, díky kterým lze odhalit karcinom prostaty je vyšetření prostaty per rectum a krevní testy na hodnotu PSA (prostatický specifický antigen). Zvýšené hodnoty PSA v krvi mohou značit i jiné nenádorové potíže, například zánět prostaty. Pro potvrzení diagnózy je tedy nutné podstoupit navazující vyšetření, nejčastěji biopsii a magnetickou rezonanci.

Rizikové faktory

Riziko vzniku karcinomu prostaty zvyšuje dědičná dispozice. Výskyt rakoviny prostaty u jednoho přímého příbuzného zvyšuje riziko vzniku 2x, u více členů dokonce 11x. Proto by muži, kteří mají v rodině tuto diagnózu, měli chodit pravidelně na doporučená vyšetření. Dalším rizikovým faktorem je věk – s rostoucím věkem se zvyšuje i počet objevených nádorů. Karcinom prostaty je nejčastěji objeven u mužů ve věku od 65 do 79 let.

Plán na zavedení celoplošného screeningu karcinomu prostaty v ČR

V současné době je připravován projekt na celoplošný screening karcinomu prostaty v České republice. Předpokládané datum zahájení je v roce 2024. Základem screeningu bude právě test na hodnotu PSA v krvi. Výsledky tohoto testu spolu s osobní a rodinou anamnézou muže budou určovat další směry vyšetření od opakování testu na hodnoty PSA v různých časových intervalech, přes kontrolní magnetickou rezonanci při nepříznivých výsledcích až po biopsii prostaty.

Česká urologická společnost na svých webových stránkách zveřejnila podrobné informace o karcinomu prostaty, možnostech léčby a rizicích, který je dostupný zde.

Další články v kapitole Zdravý muž