V těhotenství se zvyšuje počet prohlídek a vyšetření, které žena absolvuje nad rámec běžných preventivních prohlídek. V okamžiku, kdy je těhotenství potvrzeno lékařem, vstupuje žena do dispenzární * péče u svého registrujícího gynekologa.

Prohlídky jsou plánované vzhledem k předpokládanému stáří plodu. První vstupní prohlídka by měla proběhnout mezi 8. až 10. týdnem těhotenství, jedná se o komplexní prenatální prohlídku v rámci tzv. „těhotenské poradny“. V rámci tohoto vyšetření je ženě vystavena těhotenská průkazka, do které jsou zaznamenávány všechny důležité informace o průběhu těhotenství, výsledků vyšetření a zdravotním stavu ženy i plodu.

Navazující pravidelné prohlídky jsou plánované v intervalu každých 4 – 6 týdnů do 34. týdne těhotenství. Od 34. týdne se interval zkracuje a prohlídky mají frekvenci 1 – 2 týdny. Od 40. týdne dochází žena na kontroly alespoň 2x týdně. Porod by měl proběhnout nejpozději ve 42. týdnu. V období 36. – 37. týdne by měla těhotná absolvovat vstupní vyšetření ve vybrané porodnici. Je na dohodě ošetřujícího lékaře a nemocnice, zda žena bude na další prohlídky docházet ke svému lékaři nebo do ambulance porodnice, kterou si zvolila. Do péče nemocnice by žena měla přejít nejpozději v 41. týdnu těhotenství, obvykle je to dříve.

Výše uvedené termíny kontrol jsou uvedeny pro neriziková těhotenství, v případě, že se během těhotenství objeví nějaké rizikové faktory, volí ošetřující lékař individuální přístup.

* systematické a dlouhodobé sledování zdravotního stavu v rámci pravidelných kontrol u ošetřujícího lékaře

Obsah pravidelných vyšetření v těhotenské poradně:

 • sběr anamnestických údajů

 • měření hmotnosti a tlaku

 • zevní vyšetření těhotné

 • bimanuální vyšetření těhotné (dle uvážení lékaře)

 • chemické vyšetření moči proužkem

 • detekce známek vitality plodu

Nepravidelná vyšetření

Kromě pravidelných kontrol v těhotenské poradně absolvují žena a plod několik speciálních vyšetření. Do 14. týdne proběhne první ultrazvukové vyšetření a také laboratorní vyšetření, při kterém se zjišťuje:

 • krevní skupina matky

 • případná přítomnost HIV, žloutenky typu B a syfilis

 • krevní obraz

 • glykémie nalačno

 • screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek (pro zjištění rizika rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence)

Dále je těhotným ženám doporučováno absolvovat kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství, který zjišťuje míru rizika vzniku vrozených vývojových vad, např. Downova syndromu. Tento screening není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné na něj čerpat příspěvek z programu Prevence – Prevence v těhotenství a po porodu. Screening se skládá z vyšetření krve matky a ultrazvukového vyšetření plodu.

V období mezi 20. a 22. týdnem těhotenství probíhá další ultrazvukové vyšetření plodu. Součástí vyšetření je i podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru. Cílem tohoto vyšetření je vyloučení vrozených vývojových vad a dalších případných komplikací.

V rozmezí mezi 24. až 28. týdnem je prováděn Orální glukózový toleranční test (oGTT), v rámci kterého je zjišťováno, zda žena netrpí těhotenskou cukrovkou.

Mezi 28. až 34. týdnem těhotenství probíhá další laboratorní vyšetření. V rámci tohoto vyšetření se opět stanovuje hematokrit, hladina hemoglobinu, počet erytrocytů, leukocytů a trombocytů a znovu se provádí sérologické vyšetření na syfilis.

Ve 30. až 32. týdnu následuje další ultrazvukové vyšetření plodu.

V období mezi 35. až 37. týdnem je zjišťována přítomnost streptokoka skupiny B pomocí stěru z pochvy a konečníku. Ve 36. nebo 37. týdnu probíhá také Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu, kde se kontroluje růst miminka. Vyšetření je rovněž zaměřeno na odhalení případných komplikací.

Stomatologická prevence v těhotenství

Mimo dispenzární péči v gynekologické ambulanci má těhotná žena nárok na dvě preventivní prohlídky u stomatologa bez ohledu na to, zda před otěhotněním již pravidelnou prevenci absolvovala.

Další články v kapitole Zdravá žena