Pravidelná preventivní péče má zásadní vliv na stav chrupu. Pokud totiž na zubu vznikne kaz a je při pravidelné prohlídce odhalen, je jeho odstranění mnohem méně nákladné a bolestivé. Čím později je kaz objeven, tím pravděpodobnější je vznik dalších problémů, např. zánětů nebo váčků. Bolest zubů patří mezi nejvíce intenzivní bolesti, které můžeme pocítit. Proto je dobré věnovat se každodenní péči a případným problémům předcházet pravidelnými kontrolami u stomatologa.

Pravidelná preventivní prohlídka v zubní ordinaci by u dospělých měla proběhnout jedenkrát ročně. Pokud zubní lékař usoudí, že je vhodné zuby kontrolovat v konkrétním případě častěji, je možné absolvovat ještě druhou prohlídku v roce, která je rovněž hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

V období těhotenství má žena nárok na 2 prohlídky během těhotenství, a to i v případě, že před otěhotněním již v daném roce preventivní prohlídku absolvovala. Důvodem je skutečnost, že během těhotenství často dochází ke zhoršení stavu chrupu, což je způsobeno odvápněním organismu a hormonálními změnami. Během těhotenství se také může objevit paradentóza, je tedy dobré tyto prohlídky nepodceňovat.

U dětí je interval preventivní prohlídky stanoven na 2 prohlídky v roce. Dítě by se mělo na první stomatologickou prohlídku dostavit zhruba v půl roce života, v okamžiku, kdy se prořezávají první zoubky, nejpozději v okamžiku, kdy k tomu skutečně dojde. Tyto první prohlídky slouží především k tomu, aby se dítě seznámilo s novým prostředím a vybudovalo si pozitivní vztah ke svému lékaři. Během těchto prohlídek lékař zábavnou formou seznamuje dítě s vybavením ordinace. Pokud dítě spolupracuje, zubař zkontroluje zoubky a především poradí rodičům, jak správně o dětský chrup pečovat.

Podstatnou složkou prevence je i dentální hygiena. Ta není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné na ni čerpat příspěvek z fondu prevence. Více o podmínkách čerpání u VoZP dohledáte zde. Obsahem dentální hygieny bývá zhodnocení chrupu a vyhodnocení problémů včetně rad pro každodenní péči, jak se těchto potíží napříště vyvarovat. Součástí je i pomoc s výběrem vhodných pomůcek pro pravidelnou hygienu a poučení, jak je používat. Dále se odstraňuje zubní kámen a pigmentace a leští se zuby. Na dentální hygienu by se mělo chodit 2 x ročně. Dentální hygienu mohou navštěvovat i děti, a to již od útlého věku. Existují speciální pracoviště, která se na děti zaměřují. Průběh dentální hygieny je přizpůsoben věku dítěte a jeho schopnosti spolupracovat.

Další články v kapitole Zdravé zuby