Součástí prevence jsou především pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře. Během těchto prohlídek lékař vyhodnocuje aktuální zdravotní stav pacienta, ale je zde i prostor pro komunikaci obtíží a změn, které pacient pozoruje na svém těle. Pokud některé z komunikovaných potíží mohou souviset s podezřením na kolorektální karcinom, může lékař přistoupit ke kontrolním testům nebo pacienta odeslat na další vyšetření, která mohou případné podezření potvrdit nebo vyvrátit.

Od 50 let věku by pak součástí preventivní prohlídky mělo být i screeningové vyšetření TOKS na přítomnost krve ve stolici. Samotnou přítomnost krve ve stolici mohou způsobovat i jiné zdravotní potíže a v případě pozitivního nálezu jsou tak potřebná další vyšetření. O screeningovém programu podrobněji v samostatné kapitole.

Rakovina tlustého střeva a konečníku se může projevovat mnoha příznaky. Mezi nejčastější patří:

  • změna ve střevní činnosti – například změna konzistence stolice, pravidelné průjmy nebo naopak zácpy

  • krvácení z konečníku nebo přítomnost krve ve stolici

  • plynatost nebo pravidelné bolesti břicha

  • úbytek na váze bez zřejmého důvodu

Tyto symptomy mohou samozřejmě způsobovat i jiné nemoci, pokud se s nimi potýkáte, je v každém případě vhodné konzultovat svůj zdravotní stav s praktickým lékařem.

Další články v kapitole Zdravé střevo