Muži v rámci pravidelné preventivní péče navštěvují ordinaci praktického lékaře a stomatologickou ordinaci. O prevenci ve stomatologii píšeme v části věnované Zdravým zubům (zde). V této kapitole se tedy zaměříme na prevenci u praktického lékaře.

Pravidelná preventivní prohlídka u praktického lékaře by se měla provádět v intervalu 1x za dva roky. K praktickému lékaři pro dospělé se od dětského lékaře přechází v 18 roce života, nejpozději v 19 letech.

Průběh preventivní prohlídky:

  • při první návštěvě ordinace je klientovi založena zdravotnická karta a zjišťuje se osobní a rodinná anamnéza. Tyto informace jsou průběžně aktualizované v návaznosti na nová sdělení klienta při každé preventivní prohlídce. Důraz je kladen především na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, hypertenze, cukrovky, nádorových onemocnění a závislostí

  • následuje celkové tělesné fyzikální vyšetření (měření tlaku, hmotnosti, výšky, vyhodnocení BMI), orientační vyšetření zraku a sluchu

  • lékař rovněž kontroluje očkování

  • na každou prohlídku je nutné donést vzorek moči, který je vyšetřen diagnostickým papírkem

  • v návaznosti na potřeby podle anamnézy, popř. věku předepíše lékař potřebné krevní testy, popřípadě další vyšetření u specialisty

Preventivní prohlídka nad rámec výše uvedeného dále zahrnuje:

  • vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi v 18, 30, 40, 50 a 60 letech

  • kontrolu glykémie (hladiny cukru v krvi) v 18, 30 a 40 letech a následně každé dva roky

  • vyšetření EKG ve 40 letech a dále každé 4 roky

  • vyšetření funkce ledvin u osob, které se léčí s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi v 50 letech a dále každé 4 roky

  • screeningová vyšetření – zajištění, provedení nebo poučení. Bližší informace v následující kapitole

Další články v kapitole Zdravý muž